Jelenia Góra, dnia 11-12-2015

Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę pionu wod-kan

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 11.12.2015r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy, dla zadania:

,,Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego kuchennego w lokalach
mieszkalnych nr 15,18,21,24
w budynku 
przy ul. XX 4 w Jeleniej Górze”

 

Wybranym wykonawcą została firma: Instalatorstwo Sanitarne Gaz i C.O  Jerzy Szaliński z Jeżowa Sudeckiego.

 

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękujemy.

 

Jednocześnie zobowiązuje się Z-cę Prezesa SM Fampa do zawarcia umowy wg druku stanowiącego załącznik do specyfikacji przetargowej.