Jelenia Góra, dnia 11-01-2016

 

Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę poziomów wody

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 11.01.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy, dla zadania:

,,Wymiana poziomu zimnej wody z rur stalowych na polipropylen zgrzewany w budynkach
przy ul. Boh. Września 6 i Wojewódzkiej 5 bl. 4 
w Jeleniej Górze”.

 

Wybranym wykonawcą została firma:

Instalatorstwo Sanitarne Gaz i C.O  Jerzy Szaliński z Jeżowa Sudeckiego.

 

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie Zarząd SM Fampa serdecznie dziękuje.

 

Jednocześnie zobowiązuje się Z-cę Prezesa SM Fampa do zawarcia umowy wg druku stanowiącego załącznik do specyfikacji przetargowej.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Arkadiusz Dacewicz