Jelenia Góra, dnia 11-12-2015

Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę stolarki okiennej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 11.12.2015r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy, dla zadania:

,,Wymiana stolarki okiennej pralni i suszarni w budynkach przy ul. Boh. Września 24 i Dworcowej 20c
oraz klatki schodowej budynku 
przy ul. Barlickiego 1 w Jeleniej Górze”

 

Wybranym wykonawcą została firma: PPHU ,,Duo-Plast z Pisarzowic.

 

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie serdecznie dziękujemy.

Jednocześnie zobowiązuje się Z-cę Prezesa SM Fampa do zawarcia umowy wg druku stanowiącego załącznik do specyfikacji przetargowej.