Poniżej znajdują się dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami Członków

Walne Zgromadzenie Członków z dnia 25.10.2018r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 07.09.2018r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 14.06.2018r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 24.06.2017r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 24.06.2016r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 26.06.2015r.