E-bokRealizując Uchwałę nr 13/2018 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA za rok 2017, Spółdzielnia rozbudowała system komputerowy o serwis internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

Poprzez serwis e-BOK Spółdzielnia udostępnia właścicielom lokali dostęp do informacji związanych z ich lokalami. Użytkownik serwisu posiada możliwość samodzielnego sprawdzenia stanu swoich kont czynszowych, czy też stanu konta na określony miesiąc, 24 godziny na dobę, bez potrzeby przychodzenia lub telefonowania do biura Spółdzielni.

Jak korzystać z usługi:

  1. Należy przyjść do siedziby Spółdzielni – Dział Czynszów.
  2. Należy wypełnić „Wniosek o dostęp do serwisu e-BOK”.

Wniosek o dostęp do serwisu e-BOK w formacie PDF

Klauzula RODO

  1. Otrzymasz identyfikator (login) oraz hasło do logowania. Hasło składać sie musi z 6 znaków: jednej dużej litery, jednej małej litery, trzech cyfr i jednego znaku specjalnego. Twoje konto stanie się aktywne na drugi dzień.
  2. Następnie wystarczy się zalogować na swoim komputerze i można w pełni korzystać z e-BOKa.

Instrukcja użytkownika serwisu internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK): AdaNet_Instrukcja Użytkownika w formacie PDF.

Regulamin dostępu i korzystania z serwisu ,,e-BOK” dostępnego ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”: Regulamin e-BOK w formacie PDF.