pt., 14/02/2014 – 13:55

Jelenia Góra, dnia 2014-02-14

I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze informuje, że  od dnia 1 marca  2014 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić  15 złotych za odpady segregowane i 25 złotych od osoby za odpady zmieszane, zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej  Jeleniej Góry

nr 445.XLVII.2013