pt., 23/10/2009 – 15:57

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” informuje zainteresowane osoby przeniesieniem własności użytkowanych lokali, że po otrzymaniu operatów szacunkowych od rzeczoznawców majątkowych  dokonujących wyceny poszczególnych  działek gruntu, przekazał je do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
Aktualnie oczekuje się na decyzję Wojewody Dolnośląskiego odnośnie przyznanej bonifikaty przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania we własność w/w działek.
Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”