czw., 03/04/2008 – 00:01

Jeśli chcemy wynająć nasze mieszkanie spółdzielcze, nie musimy mieć na to zgody spółdzielni, ale najczęściej powinniśmy o tym fakcie władze spółdzielni powiadomić.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez spółdzielcę całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni. Zgoda jest potrzebna tylko wówczas, gdyby wiązało się to ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części, czyli, np. uruchomieniem działalności gospodarczej zamiast mieszkania.
Warto jednak podkreślić, że jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni (więcej osób mieszkających), to spółdzielca musi dokonać pisemnego powiadomienia spółdzielni o wynajmie. W umowie najmu na cele mieszkalne nie są zatem potrzebne żadne dodatkowe klauzule, które uzależniałyby najem od zgody władz spółdzielni.