pt., 16/01/2015 – 13:47

Jelenia Góra, 13.11.2014r.

Uchwała nr 14/11/2014 Rady Nadzorczej SM „Fampa” z dnia 13.11.2014r.

dotyczy:    opomiarowania grzejników C.O. w łazienkach w budynkach przy ulicy Dwudziestolecia 6, Dwudziestolecia 8, Wolności 305, Bohaterów Września 18.

podstawa: Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze §40 ust.1 pkt 25,

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby C.O. i

podgrzewania wody wodociągowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych

SM „Fampa” z dnia 27.09.2012r.

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Grzejniki C.O. w łazienkach zostają opomiarowane elektronicznymi podzielnikami kosztów ogrzewania (PKO) po przeanalizowaniu możliwości kosztu montażu wynikającego ze stanu sieci C.O.

§ 2

Nieopomiarowane grzejniki C.O. w łazienkach zostaną rozliczone za sezon grzewczy zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby C.O. i podgrzewania wody wodociągowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM „Fampa” §23.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

w Jeleniej Górze