pon., 13/07/2015 – 10:44

Jelenia Góra, dnia 2015-07-08

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ FAMPA „ ogłasza  przetarg na zadanie p.t.

,,Wymiana pokrycia dachu z gontu papowego na dachówkę betonową w systemie Braas wraz  remontem kominów w budynku położonym przy ul. Bohaterów Września 7 w Jeleniej Górze”

Specyfikacja istotnych warunków  zamówienia, wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni .

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od Inspektora Budowlanego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” p. Stefana Jakubowskiego tel.602659984 lub w biurze Spółdzielni tel/fax 75-642-78-60

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 24.07.2015 r. do godz. 14,00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.07.2015r. o  godz. 15,00.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA  w Jeleniej Górze