Od dnia 26. października 2020 zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa mieszkańców > więcej informacji
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
Poniżej zamieszczono plik w formacie DOC zawierający Porządek obrad Walnego Zgromadzenia  Członków SM „FAMPA” z dnia 26.06.2014 r. Porządek obrad WZCz...
Continue Reading →
S P R A W O Z D A N I E Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z działalności w 2014 roku...
Continue Reading →