Poniżej zamieszczono plik w formacie DOC zawierający Porządek obrad Walnego Zgromadzenia  Członków SM „FAMPA” z dnia 26.06.2014 r.

Porządek obrad WZCz