S P R A W O Z D A N I E Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z działalności w 2014 roku