Poniżej zamieszczono plik w formacie PDF zawierający Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Góra z dnia 26.06.2015r.

Protokół z WZCz 2015