Poniżej zamieszczony został plik w formacie PDF zawierający uchwały podjętę w czasie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,, FAMPA” w Jeleniej Górze w dniu 26 czerwca 2015 r. Uchwały WZCz...
Continue Reading →