Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM„FAMPA” w dniu 17.07.2015r.

Protokół nr 1/7/2015, Uchwała nr 15/7/2015.

Poniżej plik PDF Regulaminu:
REGULAMIN CO 2015