Urząd Miasta Jelenia Góra – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że w dniach 21-28.10.2015 r. odbędzie się jesienna zbiórka liści.
Odpady odbierane będą bezpłatnie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Koszty wyposażenia nieruchomości w worki obciążają właściciela nieruchomości.

Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu:
Urząd Miasta Jelenia Góra 75-75-49-896.