Bezpłatny wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z nieruchomości będących w zasobach SM FAMPA: ul. Hirszfelda: 22 październik, 23 listopad, 22 grudzień ul. Barlickiego, Boh.Września, XX-Lecia: 23 październik, 24 listopad, 23 grudzień ul....
Continue Reading →