Bezpłatny wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z nieruchomości będących w zasobach SM FAMPA:

  • ul. Hirszfelda: 22 październik, 23 listopad, 22 grudzień
  • ul. Barlickiego, Boh.Września, XX-Lecia: 23 październik, 24 listopad, 23 grudzień
  • ul. Dworcowa, Wojewódzka: 16 październik, 13 listopad, 18 grudzień
  • ul. Wolności 303, 305, 307, 309: 21 październik, 20 listopad, 21 grudzień

W/w przedmioty do wywozu prosimy o składowanie przy pojemnikach na śmieci dzień przed wyżej określonymi datami.