W związku ze zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych i tradycyjnymi w tym dniu trudnościami komunikacyjnymi z dotarciem do cmentarzy zawiadamiamy, że zgodnie z Uchwałą nr 524.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze  (Rozdział III, § 3 ust. 1 lit. a) pkt 8), pierwszego dnia każdego miesiąca wszystkie osoby uprawnione są do przejazdów bezpłatnych.

W związku z powyższym zachęcamy do skorzystania w dniu 01.11.2015r. (niedziela) z darmowych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze.