Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Jeleniej Górze opublikował wyniki głosowania nad zadaniami zgłoszonymi do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Głosowanie odbywało się w dniach 23-30 listopada br.

Najwięcej głosów zdobyły trzy zadania:

  1. 6 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 11 – liczba głosów 1161
  1. 16 Budowa Świetlicy Osiedlowej – Goduszyn – liczba głosów 1109
  1. 12 Poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie ( wykonanie boiska do gry w tenisa przy szkole STO oraz remont chodnika przy ulicy Ogrodowej – przed ZSP nr 15 i Gimnazjum nr 5) – liczba głosów 814.

 

Niestety, zadanie zgłoszone przez SM Fampa, o nazwie P.10 Remont ul. Wolności na odcinku od budynku nr 299 do granicy działki 41/1 zdobyło 147 głosów, zajmując 11-te miejsce na 13 zadań będących przedmiotem głosowania. Oznacza to, że Remont ul. Wolności nie wejdzie do realizacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry w roku 2016 w ramach JBO2016.

Zarząd spółdzielni nie rezygnuje jednak z działań mających na celu zrealizowanie remontu ul. Wolności, i skieruje wniosek do Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze o umieszczenie remontu tej drogi w budżecie miasta.

Szczegółowe wyniki głosowania znadują się pod niniejszym linkiem.