Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Zarząd SM FAMPA informuje, że zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (brzozy), zlokalizowanej na kanale ciepłowniczym...
Continue Reading →