Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Zarząd SM FAMPA informuje, że zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (brzozy), zlokalizowanej na kanale ciepłowniczym za budynkiem XX-lecia 7.

Ta wysoka brzoza, pochylając się w kierunku budynku numer 7 zagraża bezpieczeństwu mieszkańców oraz ich mienia.

Informujemy, że uwagi w powyższej sprawie można zgłaszać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2016 roku włącznie.