Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy Państwa, że SM FAMPA zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew, zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej budynkami przy uIicy Bohaterów Września...
Continue Reading →