Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy Państwa, że SM FAMPA zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew, zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej budynkami przy uIicy Bohaterów Września 1939 roku nr 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 i 15 w Jeleniej Górze.
Prośbę o usunięcie trzech świerków rosnących pomiędzy budynkami numer 2 i 15, suchego pnia pomiędzy budynkami numer 4 i 13 oraz dwóch suchych świerków na zapleczu budynku numer 8 złożyły osoby mieszkające w budynkach numer 8 i 15.
Lokalizację poszczegolnych, zgłoszonych do usunięcia drzew, obrazuje mapka umieszczona pod tym linkiem MAPKA.
lnformujemy, że uwagi w powyższej sprawie można składać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA, w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku włącznie.