Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy Państwa, że Zarząd SM FAMPA zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenla na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości zabudowanej garażami, na zapleczu budynku przy ulicy Bohaterów Września 1939 roku nr 18 w Jeleniej Górze.

Powyzsze drzewo, złamane przez wiatr usycha.

Lokalizację drzewa, którego dotyczy niniejsza informacja, obrazuje zamieszczona pod linkiem mapka.

Uprzejmie informujemy, że uwagi w powyższej sprawie mogą Państwo zgłaszać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 stycznia 2016 roku włącznie.