Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy Państwa, że Zarząd SM FAMPA zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie dwóch drzew (brzozy i topoli), zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy XX-lecia nr 4, 5 i 7 oraz jednego drzewa (topoli) rosnącego na działce 43/17- przy szczycie budynku nr 4 przy ulicy XX-lecia.

Lokalizację poszczególnych, zgłoszonych do usunięcia drzew obrazuje mapka.

Informujemy, że uwagi w powyższej sprawie mogą Państwo zgłaszać pisemnie do Społdzielni Mieszkaniowej FAMPA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2016 roku włącznie.