Od dnia 26. października 2020 zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa mieszkańców > więcej informacji
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu ze spółdzielnią Fundacja Obrazy Bez Granic z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie zezwolenia spółdzielni,  w dniu 30 grudnia 2015 (środa) o godz. 12. przeprowadzi akcję „Zmywamy Nienawiść w Cieplicach”, polegającej na zamalowanie nienawistnych napisów znajdujących się na...
Continue Reading →
Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy Państwa, że Zarząd SM FAMPA zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie  drzewa, zlokalizowanego na nieruchomości zabudowanej budynkami przy...
Continue Reading →