Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy Państwa, że Zarząd SM FAMPA zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie  drzewa, zlokalizowanego na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy Bohaterów Września 1939 roku nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 w Jeleniej Górze.

Powyższe drzewo rośnie na zapleczu budynku numer 19.

Lokalizację drzewa, którego dotyczy niniejsza informacja, obrazuje mapka.

Informujemy, że uwagi w powyższej sprawie mogą Państwo zgłaszać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku włącznie.