Poniżej zamieszkamy linki do ogłoszeń w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew, o których usunięcie wnioskują mieszkańcy.

 

Drzewo zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej garażami, na zapleczu budynku przy ul. Bohaterów Września 1939 roku nr 22.

Dwa drzewa zlokalizowane przed budynkiem przy ul. Bohaterów Września 1939 roku nr 12.

Drzewo zlokalizowane przy narożniku budynku XX-lecia 5.

Trzy drzewa zlokalizowanych na nieruchomości Bohaterów Września 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15.

Sześć drzew zlokalizowanych na nieruchomości Wojewódzkiej 5.

 

Ewentualne uwagi w powyższych sprawach prosimy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2016r.