Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że w związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023, spółdzielnia zgłosiła swoje propozycje  projektów rewitalizacyjnych do tego Programu. Ujęcie zgłoszonych przez spółdzielnię projektów w powyższym programie będzie podstawą do starań o dofinansowanie dociepleń budynków z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy link z listą nieruchomości zgłoszonych przez Zarząd Spółdzielni do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023.

Lista nieruchomości będących w zasobach SM FAMPA zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023.