Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska Jeleniej Góry Uchwałą NR 134.XVII.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. zatwierdziła i przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, ze w ramach tego Planu Spółdzielnia Mieszkaniowa Fampa złożyła wniosek o ujęcie 36 zadań, mających skutkować pozyskaniem funduszy unijnych na wykonanie remontów budynków w celu zmniejszenia ich energochłonności (ocieplenie).

W załączeniu zamieszkamy link z listą budynków zgłoszonych do uzyskania dodatkowych środków finansowych w ramach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z przeznaczeniem ich na remonty.

Lista budynków będących w zasobach SM FAMPA zgłoszonych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra.