Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. XX-lecia 3 uprzejmie informuje, że w MENU Przetargi został ogłoszony przetarg nieograniczony na całoroczne wykonywanie robót dekarskich i murarskich na nieruchomościach w zasobach Spółdzielni.

Bezpośredni link do ogłoszenia o przetargu znajduje się pod adresem:

http://smfampa.jgora.pl/index.php/przetarg-nieograniczony-na-caloroczne-wykonywanie-robot-dekarskich-i-murarskich/

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.