Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. XX-lecia 3 uprzejmie informuje, że w MENU Przetargi został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów oraz uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na remont 11 budynków na historycznym osiedlu przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze, wpisanym do rejestru zabytków jako „Osiedle Robotnicze FULLNERA”.

Bezpośredni link do ogłoszenia o przetargu znajduje się pod adresem:

http://smfampa.jgora.pl/index.php/przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-projektow-budowlanych-i-kosztorysow-oraz-uzyskanie-decyzji-o-pozwoleniu-na-remont-11-budynkow/

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.