W Menu Przetargi zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dla 31 budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA:

– audytów energetycznych
– formularzy w zakresie oddziaływania na środowisko – do wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskich
– formularza informacji o pomocy publicznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu.