Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zamieszcza w poniższym linku informację na temat sprzedaży w drodze licytacji mieszkania przy ul. Wolności 303.

Informacja na temat sprzedaży w drodze licytacji mieszkania w budynku przy ul. Wolności 303.