Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zamieszcza w poniższym linku informację na temat procesu reorganizacji służb etatowych Spółdzielni.

REORGANIZACJA służb etatowych Spółdzielni