Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. XX-lecia 3 uprzejmie informuje, że w MENU Przetargi został ogłoszony przetarg nieograniczony na:

– sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej w oparciu o przepisy prawa budowlanego i polskie normy 5 budynków przy ulicy Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze,
– sporządzenie, na podstawie powyższej inwentaryzacji, dla 56 lokali rzutów odpowiednich części budynku z zaznaczonymi lokalami i pomieszczeniami przynależnymi – zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Jelenia Góra,
– przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności dla 56 lokali.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu.