Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” uprzejmie informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i cieplej wody użytkowej wraz z założeniem i uruchomieniem systemu zdalnego odczytu w budynkach położonych przy ul. Wolności 305 i XX-Lecia 1 w Jeleniej Górze. Ogłoszenie znajduje się w menu Przetargi.

Zainteresowanych zapraszamy do wzięciu udziału w przetargu.