Jelenia Góra, dnia 2016-05-27

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 25.05.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:
Dostawa i montaż wodomierzy zimnej i cieplej wody użytkowej wraz z założeniem i uruchomieniem systemu zdalnego odczytu w budynkach położonych przy ul. Wolności 305 i XX Lecia 1 w Jeleniej Górze.

Wykonawcą zadania wybrano:

Techem Techniki Pomiarowe Sp z o.o.
Oddział Wrocław

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM FAMPA serdecznie dziękujemy

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz