Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2016 roku od godziny 17.00, w sali numer 203, na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, przy Placu Piastowskim 27, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SM ,,FAMPA”.

Pod tym adresem znajduje się pełny tekst Zawiadomienia w formacie PDF.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Spółdzielni do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SM ,,FAMPA”.