W Menu Przetargi zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.t.

,,Wykonanie remontu chodników i dojść do budynków oraz schodów wejściowych i opasek przy budynkach będących w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze”.

Firmy zainteresowane przetargiem zapraszamy do składania ofert.