Harmonogram* bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w 2016r. wygląda następująco:


ul. Barlickiego, Boh.Września, , XX-Lecia
dzień:
12
styczeń
9
luty
7
 marzec
7
kwiecień
10
maj
7
czerwiec
7
lipiec
5
sierpień
7
wrzesień
7
październik
8
listopad
7
grudzień

ul. Hirszfelda

dzień:
11
styczeń
8
luty
4
 marzec
6
kwiecień
9
maj
6
czerwiec
6
 lipiec
4
sierpień
6
wrzesień
6
październik
7
listopad
6
grudzień

ul. Dworcowa , Wojewódzka nr 5

dzień:
22
styczeń
12
 luty
18
 marzec
15
kwiecień
20
maj
17
czerwiec
15
lipiec
12
sierpień
16
wrzesień
14
październik
18
 listopad
16
grudzień

ul. Jagiellońska

dzień:
21
 styczeń
11
 luty
17
marzec
14
kwiecień
19
maj
16
 czerwiec
14
lipiec
11
 sierpień
15
wrzesień
13
październik
17
listopad
15
grudzień

ul. Wolności od 165 do 309 (nr nieparzyste)

dzień:
29
 styczeń
26
luty
25
marzec
26
kwiecień
30
maj
27
czerwiec
26
lipiec
25
sierpień
26
wrzesień
26
październik
28
listopad
27
grudzień

* Odpady wielkogabarytowe można wystawiać przy boksach śmietnikowych najwcześniej na 48 godzin przed ich wywozem.