Jelenia Góra, dnia 2016-06-30

Rozstrzygnięcie przetargu na remont chodników, dojść do budynków, opasek i schodów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 27.06.2016r. i 29.06.2016r. miały miejsca posiedzenia Komisji Przetargowej, na których dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

,,Wykonanie remontu chodników i dojść do budynków oraz schodów wejściowych, i opasek przy budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” w Jeleniej Górze”.

Wybraną firmą została firma:

MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękujemy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz