W Menu PRZETARGI zamieszczono ogłoszenie o przetargu na wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 20-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, celem ich sprzedaży na rzecz najemców tych lokali.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert do dnia 08.07.2016r do godz. 10.00.