W MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.t.: „Mycie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz malowanie w systemie STO budynku przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze”.

Firmy zainteresowane przetargiem zapraszamy do składania ofert.