Jelenia Góra, dnia 2016-07-08

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 08.07.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

,,Wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 20-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze, stanowiących  własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali”.

Wybranym wykonawcą została firma:

INFO SOFT” – NIERUCHOMOŚCI HANNA JANIK
z Krotoszyc

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękuje.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz