W związku z powtarzającymi się pytaniami odnośnie przekazywanych Państwu przez Spółdzielnię okresowych rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy w mieszkaniach w Menu założono zakładkę ROZLICZANIE WODY, gdzie wyjaśniono podstawy prawne i faktyczne obowiązku dokonywania przez Spółdzielnię rozliczeń różnicy wody.