Jelenia Góra, dnia 2016-09-16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” informuje, że w dniu 05.09.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 6 przy
ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze”.

Wybranym wykonawcą została firma:

Szaliński J. Instalatorstwo sanitarne, wod. – kan., gazowe z Jeżowa Sudeckiego.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” serdecznie dziękujemy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz