Jelenia Góra, dnia 2016-09-16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” informuje, że w dniu 16.09.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

Wykonanie 31 audytów efektywności energetycznej budynków będących w zasobach SM FAMPA na podstawie posiadanych przez spółdzielnię audytów energetycznych tych budynków.”

Wybranym wykonawcą została firma:
Certen Studio z Jeleniej Góry

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” serdecznie dziękujemy.

.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz